Dlaczego programy rozwojowe nie podnoszą skuteczności biznesowej menedżerów?

#HR Big Data #Zespoły rozproszone #Talent strategiczny # Talent operacyjny #Zdalna ewaluacja skuteczności


Celem wdrożenia platformy on-line symulacji biznesowych jest podniesienie efektywności procesów rozwojowych realizowanych przez duże organizacje.

Badanie i podniesienie skuteczności menedżerów i talentów w dużej organizacji jest możliwe dzięki:

  • zdalnej formule treningu i współpracy (zespoły rozproszone),
  • sprowadzeniu procesów rozwojowych do obiektywnego, tzw. „wspólnego mianownika” związanego z twardym pomiarem i podnoszeniem skuteczności biznesowej kadry,
  • maksymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów organizacji, korzystając z zewnętrznych zasobów jedynie gdy jest to niezbędne.

Platforma symulacyjna AoV Business Simulations:

  • to rozwiązanie wspierające wewnętrzne procesy diagnostyczno-szkoleniowe,
  • wspiera podnoszenie skuteczności zarządzania menedżerami i zespołami menedżerskimi,
  • obejmuje dostęp do symulacji biznesowych oraz wsparcie ze strony ekspertów procesów decyzyjnych.

W ramach platformy otrzymają Państwo pakietowy dostęp do skutecznych, zintegrowanych i skalowalnych narzędzi wspierających doskonalenie skuteczności biznesowej kadry menedżerskiej

W ramach plaftormy uzyskują Państwo specjalistyczne wsparcia w zakresie:

  1. Diagnozy i rozwoju dyrektorów, menedżerów i talentów menedżerskich.
  2. Efektywego czasowo i kosztowo treningu zdolności analitycznych i strategicznych kompetencji menedżerskich.
  3. Strategicznego zarządzania kadrą menedżerską i zespołami menedżerskimi, poprzez identyfikację (z wyprzedzeniem) problemów ze skutecznością rzeczywistych zespołów.
  4. Customizacji narzędzi do potrzeb organizacji i procesów rozwojowych.