Rozwiązania w zakresie budowaniai doskonalenia strategii i modeli biznesowych

CZY MOŻESZ PODEJMOWAĆ DECYZJE

LEPIEJ NIŻ NAJLEPIEJ POTRAFISZ?

Dzięki tzw. framingowi Spójnego Procesu Decyzyjnego możesz podejmować decyzje lepiej niż najlepiej potrafisz!

Na bazie Spójnego procesu decyzyjnego AoV stworzyliśmy proces (tzw. „framing”) dzięki któremu Zarząd lub zespół strategiczny wytwarza lub aktualizuje logiczną strategię – plan osiągania zysku w przyszłości.

CZY MOŻESZ PODEJMOWAĆ DECYZJE

LEPIEJ NIŻ NAJLEPIEJ POTRAFISZ?

Dzięki tzw. framingowi Spójnego Procesu Decyzyjnego możesz podejmować decyzje lepiej niż najlepiej potrafisz!

Na bazie Spójnego procesu decyzyjnego AoV stworzyliśmy proces (tzw. „framing”) dzięki któremu Zarząd lub zespół strategiczny wytwarza lub aktualizuje logiczną strategię – plan osiągania zysku w przyszłości.

TWOJA

STRATEGIA

  • Ma logiczną, przyczynowo-skutkową konstrukcję,
  • W sposób skoordynowany i przed faktem pozwala Ci rozwiązać znane już problemy,
  • Jest planem osiągania zysku na bazie zdefiniowanych kryteriów, ograniczeń i założeń,
  • Jest systemowa, a planowane do osiągnięcia efekty biznesowe są skoordynowane.